top of page

De onbalansmarkt

Naast de traditionele energiemarkten (FIX of FLEX) maakt Elion ook gebruik van deze onbalansmarkt. Door de juiste aansturing op het juiste moment shift u van een loutere energieverbruiker naar een slimme verbruiker en producent in één. 

Lage marktprijs

Bij een lage of negatieve marktprijs verbruikt u uw eigen opgewekte energie of haalt Elion ‘goedkope’ stroom van het net af.

Hoge marktprijs

Bij een hoge marktprijs levert Elion terug aan het net. U verkoopt uw opgewekte energie aan een ‘dure’ prijs. Zo ontstaat er een tweerichtingscommunicatie in energiehandel. De prijs bepaalt of u zich gedraagt als een verbruiker of een producent van energie.

Hoe werkt Elion?

Wat is de onbalansmarkt?

De onbalansmarkt in België is het mechanisme dat wordt gebruikt om de discrepanties tussen geplande en daadwerkelijke elektriciteitsproductie en -consumptie op het elektriciteitsnet op te lossen. Dit kan gebeuren als gevolg van onvoorziene gebeurtenissen zoals het uitvallen van een elektriciteitscentrale of onverwacht hogere consumptie. Wanneer deze onbalans optreedt, moet er onmiddellijk elektriciteit worden toegevoegd of afgevoerd om de balans te herstellen.

Vraag en aanbod

Het is daarom belangrijk voor energieproducenten en leveranciers om hun productie- en leveringsplannen nauwkeurig af te stemmen op de werkelijke vraag en aanbod om kosten te besparen en om de stabiliteit van het elektriciteitsnet te waarborgen.

Energieproducenten en -leveranciers kunnen dit doen door het gebruik van prognosetools (forecasting) die de vraag en aanbod van elektriciteit nauwkeurig voorspellen en door het opzetten van flexibiliteitsmechanismen zoals het gebruik van reservecentrales om de onbalans op te vangen.

Toename hernieuwbare energiebronnen

Toename hernieuwbare energiebronnen

In België is de onbalansmarkt de afgelopen jaren onderworpen aan veranderingen als gevolg van de toenemende integratie van hernieuwbare energiebronnen. Er is bijvoorbeeld een toename van de productie van wind- en zonne-energie, die minder voorspelbaar is dan de productie van conventionele energiebronnen en daarom kan leiden tot een grotere onbalans.

Doel onbalansmarkt

Het doel van de onbalansmarkt is om deze onbalans te verminderen en de stabiliteit van het elektriciteitsnet te waarborgen. In België wordt de onbalansmarkt beheerd door Elia, de beheerder van het Belgische hoogspanningsnet.

Wanneer een onbalans optreedt, kunnen leveranciers van elektriciteit op de onbalansmarkt energie aanbieden of afnemen om de onbalans op het net te compenseren. De prijs van de onbalansmarkt wordt bepaald op basis van vraag en aanbod en kan aanzienlijk hoger of lager zijn dan de marktprijs voor elektriciteit op normale tijden. Dit kan leiden tot hoge kosten voor energieproducenten en leveranciers die niet in staat zijn om hun productie- en leveringsplannen nauwkeurig af te stemmen op de werkelijke vraag en aanbod.

bottom of page