top of page
 • Wat is Elion?
  Elion is een nieuw product van Elindus. We installeren een batterij die geconnecteerd is met een datagedreven Elion-box. Ook andere toepassingen, zoals zonnepanelen of een elektrische laadpaal, kunnen hierop aangesloten worden. Wanneer de marktprijs laag is, verbruikt u uw eigen opgewekte energie of haalt Elion goedkope stroom van het net. Wanneer de marktprijs hoog is, levert u dure stroom terug aan het net. Door de juiste aansturing verbruikt én verkoopt u uw energie altijd op het juiste moment. Resultaat? Een lagere factuur en een terugverdieneffect voor u als bedrijf!
 • Wat zijn de voordelen?
  Een lagere factuur en een terugverdienmodel voor u als bedrijf zijn de belangrijkste voordelen. U benut uw opgewekte energie op een slimme manier door op het meest optimale moment de batterij te gebruiken en ontladen. Daarnaast connecteren we ook andere toepassingen met Elion waar u misschien al heeft in geïnvesteerd. Denk bijvoorbeeld aan zonnepanelen en elektrische laadpalen. U creëert dus niet enkel een terugverdieneffect op de batterij, maar ook op deze toepassingen.
 • Hoeveel bedraagt de investering?
  De investering hangt in grote mate af van welke batterij u precies nodig heeft om een optimaal rendement te bekomen. Aarzel niet om ons te contacteren voor een vrijblijvend gesprek.
 • Wat is de terugverdientijd van de investering?
  Door gebruik te maken van een flexibele aan- en verkoopstrategie ontstaat er onmiddellijk een terugverdieneffect voor u als bedrijf. U verbruikt namelijk meteen goedkope stroom en verkoopt dure stroom. De terugverdientijd van de totale investering is afhankelijk van een aantal factoren zoals type batterij, grootte van uw bedrijf, type activiteiten, … Wanneer we deze factoren in kaart brengen tijdens een gesprek, kunnen we u beter adviseren over de totale terugverdientijd van uw investering.
 • Wat moet ik als bedrijf zelf doen?
  Door artificial intelligence en machine learning werkt de centrale stuurdoos automatisch. U hoeft hier dus zelf niet mee bezig te zijn. Op uw factuur krijgt u een transparant overzicht van verbruik en verkoop van energie.
 • Kan ik mijn eigen verbruik / verkoop à la minute meevolgen?
  We hebben een klantenportaal die het mogelijk maakt om uw verbruik en verkoop van energie te allen tijde mee te volgen.
 • Moet ik overschakelen naar een dynamisch energiecontract?
  Het dynamische energiecontract vormt de hoeksteen waarop we hebben gebouwd om uw energiedossier te optimaliseren. Wanneer u kiest voor Elion, kiest u voor een totaalpakket dat we aanbieden: een dynamisch energiecontract, een batterij, een digitale meter en een centrale stuurdoos.
 • Zijn er bepaalde subsidies mogelijk zoals via het VLIF? Wat is er precies mogelijk?
  Het VLIF verleent steun aan investeringen op land- en tuinbouwbedrijven die bijdragen tot Het verhogen van de weerbaarheid Een efficiënter energie- en watergebruik De verbetering van de luchtkwaliteit De steunomvang varieert tussen de 30 en 40 procent (er wordt een extra subsidie toegekend van 10 procent voor jonge ondernemers) afhankelijk van het project en de impact en/of bijdrage ervan. De VLIF-steun moet aangevraagd en goedgekeurd worden vooraleer de offerte getekend wordt. Meer info over de subsidie van het VLIF kunt u hier terugvinden.
 • Van wie ontvang ik mijn factuur?
  U ontvangt nog steeds een maandelijkse factuur van Elindus. Deze factuur zal een transparant overzicht bevatten van hoeveel energie u heeft verbruikt en hoeveel energie u heeft verkocht op maandelijkse basis. Zo krijgt u een goede inzage in uw eigen verbruik en het terugverdieneffect van Elion.
 • Waarom komen jullie nu met deze dienstverlening? De prijzen zijn net een pak gedaald.
  Hoewel de prijzen zijn gedaald, zal de energiemarkt bijzonder volatiel blijven. Macro-economische ontwikkelingen hebben een directe impact op de energieprijzen. Bovendien zorgt de energieopwekking uit duurzame energiebronnen en de doorgedreven elektrificatie voor een onevenwicht tussen vraag en aanbod. Dat onevenwicht creëert kansen voor bedrijven: ze injecteren energie op de onbalansmarkt wanneer de vraag en de prijs hoog zijn, ze verbruiken energie wanneer het aanbod en de prijs laag zijn.
 • Wordt er rekening gehouden met omzettingsverliezen bij netafname, injectie en laden- en ontladen van de batterij?
  In de berekening van de terugverdientijd houden we rekening met een batterijcapaciteit van 70%, terwijl die in werkelijkheid 80% bedraagt.
 • Wie herstelt een panne?
  Een panne wordt hersteld door de installateur. De garantie komt rechtstreeks van de fabrikant. De werkuren worden door de klant betaald aan de installateur. Alles van hardware wordt gratis vervangen of hersteld.
 • Wat is de onbalansmarkt?
  De onbalansmarkt is een energiebeurs die real-time het verschil tussen productie en verbruik weergeeft. Wanneer het aanbod aan stroom hoger is dan de vraag, noteren de prijzen op de onbalansmarkt laag of negatief. Op dat moment is stroom verbruiken goedkoop. Wanneer de vraag groter is dan het aanbod, noteren de prijzen op de onbalansmarkt positief. Energie verbruiken is duur, energie verkopen is zeer voordelig. Door de hoge fluctuatie van de energieprijzen per dag en zelfs per uur, is handelen op de onbalansmarkt bijzonder lucratief geworden.
 • Wat met het recht van opstal?
  De vraag is of het plaatsen van een batterij wel nuttig en interessant is wanneer u in het verleden een zonnepaneleninstallatie heeft geplaatst met een derde partij en dus gratis gebruik mag maken van de energie van de installatie. Het antwoord is dat het zeker interessant kan zijn om een batterij te plaatsen in die situatie maar, we moeten stilstaan bij een aantal belangrijke zaken: Het is belangrijk dat de klant geen elektriciteit van het net haalt om later te injecteren. De impact van de aansturing (opslag van het overschot aan energie van de zonnepanelen) op de bestaande groenestroomcertificaten van de derde partij. Het doel is om de injectie te beperken en de zelfconsumptie te vergroten zonder dat dat een invloed heeft op de derde partij.
 • Wordt er tijdens het aansturen van de assets rekening gehouden met de overige kosten voor energie (transport- en distributiekosten, heffingen en toeslagen)?
  Alle energiekosten worden in rekening gebracht bij de aansturing door Elion. Met andere woorden; als het niet rendabel is voor de klant om aan te sturen, dan zal dat ook niet gebeuren.
 • Is dit voor echt kleine bedrijven interessant?
  Uiteraard! Kleinere bedrijven zullen een kleinere opbrengst hebben, maar ook een kleiner verbruik en investering.
 • Wat is de gemiddelde terugverdientijd van een Elion-project?
  De gemiddelde terugverdientijd ligt momenteel tussen de vijf en zes jaar voor kleinere opstellingen, 5 tot 90 kVA. De terugverdientijd van de containers ligt tussen de 4 en 5 jaar. We houden in die berekening nog geen rekening met de aanwezigheid van andere aanstuurbare assets, zoals laadpalen, die de ROI verder inkorten.
 • Zijn zonnepanelen interessant in combinatie met een slim gestuurde batterij?
  Zonnepanelen zijn een absolute meerwaarde voor het systeem en verkorten de terugverdientijd van het project. Het is namelijk ‘gratis’ energie die Elion kan gebruiken om aan te sturen en duur te verkopen.
 • Kan iedereen handelen en/of aansturen op onbalans?
  Neen, dit is enkel mogelijk als je alle markttoegangen hebt en die ook kan omzetten op een factuur. De uitleg van ons systeem lijkt simpel, de technische uitwerking hiervan is een huzarenstukje. Het vermarkten van onbalans is enkel mogelijk als je een unieke ketting kan creëren: Markttoegang onbalansprijzen - verantwoordelijkheid Smart at Energy Verbruik en opwekking voorspellen in de toekomst per aansluitingspunt - verantwoordelijkheid Smart at Energy Slimme sturing ter plaatse – verantwoordelijkheid The Energy Hub Facturatie en het juiste energiecontract – verantwoordelijkheid Elindus Als een van bovenstaande schakels van de ketting ontbreekt dan kan de flexibilteitsvergoeding niet toegekend worden en niet resulteren in een creditnota op uw factuur.
 • Wat als iedereen batterijen zet? Zal de onbalans dan niet verminderen?
  Er zijn verschillende factoren die de onbalansprijzen momenteel sterk beïnvloeden. Enerzijds zorgen de verdere opmars van hernieuwbare energie en de elektrificatie van het wagenpark voor meer onbalans door de grote onvoorspelbaarheid van zowel de opwekking van als de vraag naar energie: Zonnepanelen - productie Windmolens - productie Elektrische auto's/vrachtwagens - vraag ... Daarnaast verdwijnen de traditionele energiebronnen die balans brengen: Kerncentrales Steenkoolcentrales ... Onbalans is momenteel een Belgisch gegeven, maar zal binnenkort over heel Europees bekeken worden. Dat zal bijdragen aan de onvoorspelbaarheid van vraag en aanbod en daardoor is de kans groot dat de onbalansprijzen verder stijgen. Het plaatsen van batterijsystemen kan dat tegenwerken, maar dat zal nooit met dezelfde snelheid gebeuren.
 • Wordt er tijdens het aansturen van de batterij of andere assets rekening gehouden met het capaciteitstarief?
  In de eerste plaats houden we altijd rekening met de grootte van de bestaande pieken bij de keuze van de batterij. Het is wel mogelijk dat de aansturing van Elion hogere pieken veroorzaakt, maar dat zal enkel gebeuren als de opbrengst groter is dan de meerkost van het capaciteitstarief. De software van Elion houdt daar dus rekening met.
 • Ik heb geen digitale meter. Kan ik beroep doen op Elion?
  Om Elion te kunnen gebruiken, moet u een digitale meter hebben. Zonder digitale meter wordt niet geregistreerd wanneer u energie verbruikt en wanneer niet. Deze informatie is noodzakelijk om Elion te kunnen laten werken. Een digitale meter wordt voorzien bij installatie van de batterij en de centrale stuurdoos.
 • Hoeveel bedragen de omvormerverliezen?
  Of anders geformuleerd: wat is het rendement van de apparaten? Een omvormer heeft een rendement van ongeveer 94%. Dat wil zeggen dat 6% van de stroom verloren gaat tijdens het omvormen. De batterij heeft een rendement van 98%. Een kleine berekening (0,94*0,98) leert ons dat het rendementsverlies draait rond de 7%. Bij de berekening van de terugverdientijd wordt er altijd rekening gehouden met een batterijcapaciteit van 70%.
 • Als een van de batterijen uit een installatie van meerdere batterijen uitvalt, werkt de totale installatie dan nog?
  Als een installatie bestaat uit 30 batterijen en er valt één batterij uit, dan blijven de andere 29 gewoon werken. De installateur of elektricien heeft dan alle tijd om die ene batterij te laten herstellen of vervangen. De enige kost voor de klant zijn de werkuren van de elektricien. De rest van het batterijsysteem blijft gewoon werken zoals het hoort.
 • Wat is noodstroom? Wanneer is dat van toepassing?
  Het batterijsysteem heeft standaard een noodstroomuitgang. Indien het net uitvalt, schakelt de unit binnen de 20 milliseconden over naar omvormers waardoor alle aangesloten apparatuur blijft werken (tot batterij leeg is).
 • Kan koeling/diepvries aangestuurd worden?
  Aansturing van koeling is enkel mogelijk indien er ook een batterijsysteem geplaatst wordt dat als extra buffer kan dienen. Onze sturing laat het toe om extra verbruikers aan te sturen. Wij geven enkel een puls (laden, ontladen, niets doen). Het is dan aan de elektricien om die puls te vertalen richting de verbruiker.
 • Hoe lang duurt het om een batterij op te laden? Wat betekent 0,5C?
  Aan de maximale laadsnelheid is de batterij in ongeveer twee uur opgeladen. Afhankelijk van het beschikbaar laad- en/of PV-vermogen kan dat langer of korter zijn. 0.5 C is de laad- en ontlaadsnelheid van de batterij. ( 1000 W :0.5C = 500 W)
 • Wat als het internet uitvalt?
  Het systeem blijft werken met een basisforecast. Dat is weliswaar iets minder voordelig voor de klant, maar er wordt wel nog steeds aangestuurd. U kan het vergelijken met de sturing die gebeurt met een standaard batterij, zonder Elion.
 • Wat als er verkeerd gestuurd wordt op de onbalans?
  Momenteel hebben we een hit rate van ongeveer 90%. Dat wil zeggen dat we in 90% van de gevallen juist aansturen. Als we opmerken dat de onbalans omslaat en de aansturing dus verkeerd loopt, kunnen we de sturing stoppen of omkeren en de 'verkeerde' sturing tegengaan.
 • Brandveiligheid
  Lithium-ijzer-fosfaat accu's (of LiFePO4) zijn niet brandbaar, maar we adviseren toch om altijd een rookmelder te plaatsen. Grotere systemen worden altijd gekoppeld aan de (bestaande) brandmeldinstallatie. Een LifePO4-batterij brandt pas bij 300 graden omgevingstemperatuur. Een batterij alleen kan zulke hoge temperaturen niet bereiken.
 • Wat betekent SOC en DOD?
  SOC en DOD betekenen min of meer hetzelfde. SOC staat voor “State Of Charge”. DOD staat voor “Depth Of Discharge”. De SOC of laadstatus van een batterij is het laadniveau van een elektrische batterij in verhouding tot zijn capaciteit, dus 0% is leeg en 100% is vol. De omgekeerde vorm van die metriek is DOD of ontladingsdiepte, waarbij 100% leeg is en 0% vol.
 • Kan alles buiten staan?
  Battery packs 1 tot en met 9 zijn opstellingen voor binnen. De grotere opstellingen (bijvoorbeeld container) kunnen zeker en vast buiten staan.
 • Kan ik mijn wasmachine, vaatwasmachine, frigo’s, … ook aansluiten?
  Individuele, elektronische apparaten met een kleiner verbruik, zoals vaatwasmachines, wasmachines en droogkasten, kunnen momenteel nog niet aangesloten worden.
 • Hoe lang gaat de batterij mee?
  De batterij heeft een lange levensduur. Op een batterij heeft u een garantie van 10 jaar of 6000 laadcycli, dus we hebben per jaar 600 laadcycli om uw verbruik aan te sturen.
 • Moet er airco voorzien zijn?
  De standaard battery packs (battery pack 1 tot 9) zijn binnen opstellingen, een airco is dus geen vereiste. Bij grotere batterij-installaties op maat, bijvoorbeeld een container, wordt er een airco voorzien in de container.
 • Wanneer netstudie / Wanneer netontkoppelkast?
  Een netstudie is verplicht bij een omvormervermogen van meer dan 10 kVa en is gratis tot 30 kVa. Een netstudie kost tussen de €1500 en 3000. Een netontkoppelkast is pas verplicht boven de 30 kVa. Een bestaande netontkoppelkast moet aangepast worden aan het batterijsysteem dat geplaatst wordt. Het plaatsen van of de aanpassingswerken aan een netontkoppelkast gebeurt steeds door de huiselektricien indien mogelijk.
 • Hoe groot mag de afstand zijn tussen de batterij en de elektriciteitskast?
  Het principe is zeer eenvoudig: hoe dichter bij de meter, hoe beter.
 • Kan ik mijn batterij verplaatsen en/of uitbreiden?
  Een batterij kan verplaatst worden, maar dat gebeurt best door een elektricien. Uitbreiding is zeker mogelijk, maar afhankelijk van de situatie en de reeds geplaatste installatie.
 • Ik heb reeds geïnvesteerd in een batterij. Kan mijn eigen batterij aangesloten worden?
  De batterij moet kunnen communiceren met de centrale stuurdoos. Zonder connectie tussen de batterij en de centrale stuurdoos is er geen datagedreven aansturing. Die zorgt er net voor dat u uw opgewekte energie op de meest optimale manier benut. Met bestaande batterijen kan deze verbinding niet gemaakt worden. Wanneer u kiest voor Elion, kiest u voor een pakket bestaande uit een dynamisch energiecontract, een batterij, een digitale meter en centrale stuurdoos.

Heeft u nog andere vragen? Neem gerust contact op met ons team en wij helpen u zo snel mogelijk verder.

Heeft u nog verdere vragen?

bottom of page